Guus van Ginkel: 'Windmolens en zonnevelden zijn op dit moment wat ons betreft niet aan de orde.'
Guus van Ginkel: 'Windmolens en zonnevelden zijn op dit moment wat ons betreft niet aan de orde.' Eigen foto
Raadgever

Klimaatverandering: voorkomen en aanpassen

Politiek

LEUSDEN In de rubriek Raadgever komt elke week een ander raadslid aan het woord over een zelfgekozen item. Deze week SP-raadslid Guus van Ginkel over het klimaatvraagstuk.

,,Het college van B en W heeft een raadsvoorstel voorgelegd waarin sprake is van het realiseren van zonnevelden. Daarnaast wil het college onderzoeken of er kleinere windmolens kunnen komen. Op  grond van de informatie die wij tot nu toe hebben, gaat SP Leusden niet voor windmolens en zonnevelden. SP Leusden gaat voor zonnepanelen op de daken van huizen, bedrijven en  boerderijen. Er moet eerst aantoonbaar fors ingezet worden op ‘zon op het dak’ alvorens aan andere energiebronnen gedacht kan worden.”

,,De aansluiting bij agrarische bedrijven op het net geeft nog wel eens problemen van vanwege de hoge aansluitkosten, dit moet opgelost worden. Het isoleren van alle woningen moet meer aandacht krijgen. Tevens moet er meer energie gestoken worden in het vergroten van het retentie oftewel overloopgebied om water te kunnen bergen bij hevige regenval.”

,,Windmolens en zonnevelden zijn op dit moment wat ons betreft niet aan de orde. Het onderzoek naar windmolens bij de A28 is nog niet afgerond. Voor de zonnevelden lopen een aantal pilots en hiervan zijn de resultaten nog niet beschikbaar. Een afgewogen besluit is dus nog niet mogelijk!”

,,De participatie verloopt stroef. Mensen voelen zich niet gehoord, inwoners klagen dat zij overvallen worden door plannen die blijkbaar al vaststaan. We moeten van het gebruik van fossiele brandstoffen af.  Wij gaan zelf energie opwekken maar hoeveel dan? En op welke manier?”

Voor de zonnevelden lopen een aantal pilots en hiervan zijn de resultaten nog niet beschikbaar. Een afgewogen besluit is dus nog niet mogelijk!

,,Op 1 oktober heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om in 2030 in Leusden 0,2 Twh  energie op te wekken met als ambitie om op termijn 0,5 Twh  (2040) te realiseren. Maar dat is voor later. Laten we eerst kijken naar 2030. Gebruik maken van kernenergie of windmolens op zee klinkt aanlokkelijk. Maar daar gaan wij niet over. Dan schuiven wij onze opgave op een ander bordje.”

,,Wij kiezen niet voor het gebruik van windenergie. Er kleven veel nadelen aan het gebruik van windmolens. Er zijn twijfels over de effecten op de gezondheid. Daarnaast is er onvoldoende draagvlak. In het klimaatakkoord is afgesproken dat het realiseren van grote ingrepen alleen doorgang kunnen vinden als er voldoende draagvlak is.”

,,Zonnevelden leggen een groot beslag op de ruimte. De netbeheerder en de projectontwikkelaar wil deze dicht bij bebouwing realiseren, vanuit financiële overwegingen. De omwonenden echter pleiten, als ze er al voor zijn, voor een zonneveld op afstand, goed ingepast in het landschap. Daarnaast maken we met zonnevelden de grond zo dood als een pier. Tot 2030 is dit niet nodig!”

,,De SP heeft laten uitzoeken door een gerenommeerd onderzoeksbureau wat we zelf kunnen. Als alle daken gebruikt worden in Nederland voor zonnepanelen, wekken we voldoende energie op voor de burgers en het MKB. De grootverbruikers in ons dorp wekken zelf voldoende energie op voor eigen gebruik. Nu is eenvierde van de daken in Leusden benut. Dit is goed voor 38 procent van de energie behoefte. Als dus de helft van de daken benut wordt, is dat goed voor 68 procent van de energiebehoefte. Wanneer we de parkeerplaatsen en de geluidsschermen langs de A 28 gebruiken voor het opwekken van energie, dan zijn we een eind verder.”

Guus van Ginkel, raadslid SP Leusden, guusvanginkel@icloud.com.

advertentie
advertentie