Carlos Genders (VVD), Alexandra Kolkman (Lokaal Belangrijk) en Bas van Os (CDA) zetten hun handtekening onder het coalitie-akkoord. Beoogd wethouder Patrick Kiel kijkt breed lachend toe.
Carlos Genders (VVD), Alexandra Kolkman (Lokaal Belangrijk) en Bas van Os (CDA) zetten hun handtekening onder het coalitie-akkoord. Beoogd wethouder Patrick Kiel kijkt breed lachend toe. Daan Bleuel

Coalitie-akkoord ondertekend: ‘met de raad naar resultaat’

Politiek

LEUSDEN Lokaal belangrijk, CDA en VVD zijn het -onder leiding van formateur Bram van Hemmen- eens geworden over een coalitie-akkoord op hoofdlijnen. Vrijdagochtend werd de overeenstemming bekrachtigd met een handtekening van de onderhandelaars. 

door Daan Bleuel

Over de portefeuilleverdeling moet nog worden gesproken, maar nu is al duidelijk dat Alexandra Kolkman (Lokaal Belangrijk, Wim Vos (CDA) en Patrick Kiel (VVD) ‘beoogd wethouder’ zijn in het nieuwe college van B&W. In grote lijnen zullen de taken binnen het nieuwe college als volgt verdeeld zijn: Kolkman wordt verantwoordelijk voor Duurzaamheid, Economische Zaken en Cultuur, Vos voor Financiën, Ruimtelijke Ordening en Buitenruimte en Kiel voor het Sociaal Domein, Wonen en Onderwijs. 

GROTE WINNAAR Vos en Kiel maakten ook deel uit van het college dat tot de verkiezingen de gemeente bestuurde. GroenLinks-PvdA levert in het nieuwe college de wethouderszetel van Fenneke van der Vegte in. Die zal worden ingenomen door nieuwkomer Lokaal belangrijk dat als grote winnaar bij de verkiezingen uit de bus kwam. 

Hoewel de gemeenteraad daar uiteindelijk een besluit over moet nemen, is het de bedoeling op donderdag 2 juni een debat over het coalitie-akkoord -dat ‘Met Raad & daad’ is getiteld- te houden. Aansluitend zou dan het college formeel moeten worden geïnstalleerd.

Dit was de fase van de broedende kip die je niet moet storen

‘COMPLEX’ Formateur Van Hemmen noemde het ‘een complexe coalitievorming’ en ‘een gecompliceerd proces’. Hij doelde niet alleen op de grote verschillen in zetelaantallen na de verkiezingen (Lokaal Belangrijk heeft er zeven en is daarmee fors groter dan welke andere partij dan ook), maar ook op de relatieve onervarenheid van de nieuwkomers als het gaat om openbaar bestuur.

Hoewel het proces van de coalitievorming zich tot nu toe voornamelijk achter hermetisch gesloten deuren plaatsvond, noemde Van  Hemmen de gang van zaken opnieuw ‘transparant’. ,,Maar dat gaat over het hele traject’’, lichtte hij toe. ,,Dit was de fase van de broedende kip die je niet moet storen’’, haalde hij een metafoor van stal. ,,En nu komen we in de fase dat de eieren uitkomen. En daarin willen we ‘met de raad naar resultaat’.’’

DUN Carlos Genders, fractievoorzitter van de VVD, onderstreept dat het proces ‘nu op de helft is’. Hij zei het ‘spannend’ te vinden hoe de raad op het akkoord gaat reageren. ,,Het akkoord is bewust ‘dun’ gehouden. We hebben ons daadwerkelijk beperkt om het met de raad verder te kunnen invullen.’’ 

Van Hemmen maakte de onderhandelende partijen een compliment. ,,Overal in het land zijn gemeenten bezig een nieuw bestuur te vormen. En ik zie overal de wens om dat proces samen met de raad vorm te geven. Ik heb gemerkt dat de partijen in Leusden het elkaar gunnen om een afwijkende mening te hebben. Dat vind ik een compliment waard.’’

WAARDEN De formateur noemde twee gemeenschappelijke waarden die de basis voor het coalitie-akkoord vormen. De zorg voor het milieu en de kwaliteit van de fysieke leefomgeving is er één. ,,Maar we hechten er ook aan samen te werken’’, voegde Van Hemmen daar aan toe. ,,Samen met de gemeenteraad, maar ook samen met de inwoners van Leusden.’’ 

De beoogde nieuwe wethouders en de onderhandelaars over het nieuwe coalitie-akkoord: Wim Vos, Alexandra Kolkman, Frank de Wit, Bas van Os, Carlos Genders en Patrick Kiel.
advertentie
advertentie