De gemeentelijke begroting laat voor de korte termijn een positief beeld zien.
De gemeentelijke begroting laat voor de korte termijn een positief beeld zien. Pixabay

Begroting: Gunstig beeld voor korte termijn, woonlasten stijgen licht

7 oktober 2022 om 16:41 Politiek

LEUSDEN In de gemeentelijke begroting voor volgend jaar, die het college vanochtend presenteerde, is veel oog voor thema’s als duurzaamheid en energietransitie, woningbouw, sociaal domein, de herontwikkeling van De Korf en de dienstverlening van de gemeente. De woonlasten stijgen gemiddeld zo’n 2,9%, voor sommige huurders is er zelfs sprake van een daling van de kosten.

door Daan Bleuel

Dat staat in een persbericht dat de gemeente naar aanleiding van het verschijnen van de begroting de wereld publiceerde. De meerjarenbegroting laat voor de korte termijn een behoorlijk rooskleurig beeld zien. De eerste drie jaar is er sprake van een overschot dat op papier zelfs oploopt tot een kleine 1,6 miljoen in 2025.

SCHERPE DALING Daarna voorziet het college een scherpe daling van het resultaat, dat omslaat in een tekort. Voor 2026 houdt wethouder Vos van financiën zelfs rekening met een negatief saldo van bijna 2 miljoen. Daarbij moet worden aangetekend dat die prognose is gebaseerd op verwachtingen die omgeven zijn met grote onzekerheden. ,,De grootste onzekerheid betreft de uitkeringen die de gemeente vanaf 2026 en de daarop volgende jaren van het Rijk mag verwachten’’, aldus de gemeente in de persverklaring.

De stijging van de lokale woonlasten (zoals de onroerende zaakbelasting (OZB) en de afvalstoffen- en rioolheffing) blijft beperkt. Zo gaat een gemiddeld huishouden in 2023 759,= euro betalen. Dat is 2,9% meer dan in 2022. ,,Maar dat is nog altijd 207,= euro lager dan het provinciaal gemiddelde en 145,= euro lager dan het landelijk gemiddelde’’, haast het college zich daaraan toe te voegen. 

INFLATIECORRECTIE De beperkte stijging wordt onder meer verklaard omdat de gemeente een zuinige inflatiecorrectie van 3% toepast. Ook geeft de gemeente een eenmalige korting op het vaste tarief van de afvalstoffenheffing. Dat kan omdat de kosten voor de afvalinzameling in 2021 lager uitpakten dan begroot. ,,Voor huurders van woningen, die geen OZB hoeven te betalen dalen de gemeentelijke woonlasten met gemiddeld 0,7%’, aldus de gemeente.

De grootste onzekerheid betreft de uitkeringen die de gemeente vanaf 2026 en volgende jaren van het Rijk mag verwachtenAls het om de prioriteiten van de collegepartijen Lokaal Belangrijk, CDA en VVD gaat, wil het college onder meer de energietransitie ‘intensiveren’. ,,Meer inwoners moeten sneller geholpen worden met het isoleren van hun woning en het zelf opwekken van energie’’, aldus het college dat verder meer aandacht wil geven aan het sociaal domein (zoals de bestrijding van armoede, eenzaamheid en goede zorg voor jong en oud). 

RAADSAGENDA Voor de zogeheten raadsagenda heeft het college een zogeheten P.M.-post (P.M. is pro memorie) in de begroting opgenomen, zonder daar nu al een bedrag aan te hangen. ,,De nieuwe coalitie heeft slechts op enkele thema’s koersbepalende afspraken gemaakt’’, zegt het college daar over. ,,Alle andere thema’s zijn bewust open gelaten, zodat de gemeenteraad daarover nog keuzes kan maken en prioriteiten kan stellen. Het college hoopt dat hiermee zo veel mogelijk partijen en Leusdenaren zich gehoord voelen en herkennen in het gemeentelijk beleid de komende jaren’’, aldus B&W. 

Voor zover die keuzes van de gemeenteraad geld gaan kosten, is daarvoor in 2023 -theoretisch- een kleine half miljoen beschikbaar. Dan is wel het geraamde overschot volledig verdampt. En als de rekenmeesters hun werk goed gedaan hebben, is er in 2024 zelfs financiële ruimte ter grootte van zo’n driekwart miljoen. 

AMBTELIJKE ORGANISATIE Verder wil het college de komende jaren flink investeren in de ambtelijke organisatie. Niet alleen om bestaande vacatures op te vullen, maar ook om een ‘robuuste en wendbare organisatie’ te krijgen. ,,Daarmee kan de dienstverlening aan de samenleving op peil blijven en kan Leusden beter inspelen op de steeds complexere en wisselende maatschappelijke vragen die op de gemeente afkomen’’, aldus het college in een toelichting. 

Over de middellange termijn zijn er grote onzekerheden, als het gaat om de financiële positie van de gemeente. ,,De grootste onzekerheid betreft de uitkeringen die de gemeente vanaf 2026 en volgende jaren van het Rijk mag verwachten’’, meent het college. ,,Daarnaast nemen de financiële risico’s in het sociaal domein toe en heeft de gemeente te maken met grote krapte op de arbeidsmarkt, hoge inflatie en in het bijzonder de hogere energieprijzen.’’ 

DE KORF Verder zegt het college de komende tijd serieus na te willen denken over wat er met er met evenementenhal De Korf moet gebeuren. In de komende vier jaar moet er een toekomstplan op tafel komen. Ook de voorbereidingen voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie ‘Tabaksteeg-Zuid’ zullen de komende jaren opgepakt worden, zodat er na 2025 gebouwd kan worden. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie