Bij de Pinksterviering (foto links) blaast Antoinette het Paaslicht uit, symbool dat je het vuur meeneemt en uitdeelt.
Bij de Pinksterviering (foto links) blaast Antoinette het Paaslicht uit, symbool dat je het vuur meeneemt en uitdeelt. PgL / Ko Groen

Afscheid van Antoinette Bottenberg: ‘De kerk mag best vaker feest vieren’

Religie

LEUSDEN Begin juni heeft Leusden afscheid genomen van pastoraal werker Antoinette Bottenberg. Ze was twaalf jaar pastoraal werker in de parochie Sint-Lucas en Sint-Maarten, waar Achterveld en Leusden bij horen. Destijds bracht de liefde haar hierheen. ,,Toen ik trouwde, ben ik in Amersfoort komen wonen. Ik ben toen overgestapt naar deze parochie met als taakveld gemeenschapsopbouw. Daarbij deed ik ook catechese, liturgie, pastoraat, maar ook het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het aansturen van vrijwilligers om hun ideeën voor hun geloofsgemeenschap te realiseren.”

,,In Leusden was ik betrokken bij activiteiten voor mensen die zoeken naar zingeving en geloof, maar die zich niet (meer) herkennen in het aanbod van de kerken. Denk aan de Sint-Maartenoptocht, de Kerk- en Schoolvieringen en Pow Wow – allemaal gericht op jonge gezinnen – en ook aan de filmavonden. Zulke activiteiten spreken me erg aan. Er is bij mensen veel geloof, en zoeken naar zingeving, maar de kerk sluit daar niet altijd goed op aan. Wat zij zoeken, vinden ze ook niet zomaar op internet. Er is toch behoefte aan contact en gesprek. Dat merk je bijvoorbeeld bij de filmavonden, die de Jozefkerk en de Protestantse gemeente organiseren. Na de film is er de mogelijkheid om samen in gesprek te gaan over thema’s uit de film: Hoe ga je om met verdriet en ziekte, hoe ervaar je ouder worden. Het hoeft in de ontmoeting niet altijd over God te gaan. Het is ook een taak van de kerk om luisterend aanwezig te zijn.”

Er is bij mensen veel geloof, en zoeken naar zingeving, maar de kerk sluit daar niet altijd goed op aan

PROBEREN Hoe je deze doelgroep kunt bereiken is best een vraag. ,,Er samen over nadenken is dan fijn. Samen zoeken wat de kerken kunnen betekenen. Ik heb gemerkt dat je pas in de ontmoeting richting vindt. Soms moet je gewoon wat proberen. Als je mensen bij elkaar weet te krijgen, dan ontdek je in de ontmoeting wat ze nodig hebben, wat er leeft en wat ze belangrijk vinden. Vervolgens kun je daar dan weer op verder werken. Kerken werken vaak aanbodgericht, maar soms slaan we dan een stap over. Waar ligt hun verlangen? Daarom is het goed om in het aanbod ontmoeting te organiseren, maar ook ruimte te laten. Zo hebben we bij Pow Wow gewerkt. We zijn begonnen met deze activiteit voor jonge gezinnen en uit de ontmoeting kwamen nieuwe ideeën en nieuwe mensen voort om mee verder te werken.”

Kerken werken vaak aanbodgericht, maar soms slaan we dan een stap over

SAMEN MET ANDERE KERKEN In Leusden is de samenwerking tussen de kerken uniek. ,,We trekken met elkaar op in verschillende activiteiten en ook als voorgangers lunchen we regelmatig samen. We delen dezelfde passie voor mensen binnen de kerk, maar ook de groepen daarbuiten. Als kerken zijn we soms nog wel erg bezig met het in stand houden van wat er is. We zouden nog meer naar buiten kunnen treden. Maar juist dan heb je elkaar nodig. Als oecumene vul je elkaar aan, wat de één organiseert hoeft de ander niet te doen. En soms trek je samen op, om de krachten te bundelen of om samen te vieren wat je gemeenschappelijk hebt. Zoals bij de Pinksterviering, afgelopen jaar weer op ’t Plein.”

FEESTJE ,,Als ik terugdenk aan alle activiteiten en ontmoetingen in Leusden, komt de Sint-Maartenviering het eerst in me op. De samenwerking met de voedselbank, de betrokkenheid van de scholen, het paard en de muziek, alle blije kinderen met vrolijke lichtjes. Die viering heeft eigenlijk alles in zich: diaconie (iets doen voor anderen), catechese (uitleg over Maarten, volgeling van Jezus), kerkopbouw, liturgie (bidden en zingen) en oecumene (met andere kerken). Echt een feestpakket, waar we als kerk ook nog eens mee buiten de kerkmuren komen en waar iedereen heel laagdrempelig aan kan meedoen. We mogen best vaker feest vieren in de kerk.’’

(Dit artikel is een bijdrage van de gezamenlijke Kerken in Leusden).

advertentie
advertentie