Afbeelding
Archief BDU Media

Gemeente Leusden: ‘Alleen onderzoek naar mogelijkheid windmolens langs A28’

Politiek

LEUSDEN In een advertentie om de voorpagina van de Leusder Krant was twee edities na elkaar te lezen dat de gemeente tientallen kansrijke locaties voor windmolens op het oog zou hebben. Deze informatie klopt niet, benadrukt de gemeente in een persbericht. 

De advertentie is van windalarm.org, waarin de actiegroep zich uitspreekt tegen windmolens op land, maar vóór die op zee. De actiegroep ageert windmolens in de regio vanwege gezondheidsschade en te weinig draagvlak onder inwoners. Een bijgevoegd kaartje geeft echter geen reëel beeld van de huidige stad van zaken, benadrukt de gemeente.

,,De enige plek waar de gemeente kansen ziet voor windmolens is langs de A28 tussen de Tankwerkplaats en de Kolonel H.L. van Royenweg. Of die windmolens er daadwerkelijk komen, is ook niet zeker. Hiervoor is uitgebreid onderzoek nodig. De reacties van inwoners geven de gemeente geen aanleiding om op andere plekken dan langs de A28 de mogelijkheden voor windenergie te onderzoeken.”

Via leusdenzonenwind.nl vroeg de gemeente om mee te denken over plekken voor zonnevelden en windmolens, waaraan ruim 2300 mensen gehoor gaven. Wethouder Erik van Beurden: ,,Inwoners lijken zich meer zorgen te maken over de effecten van windmolens dan van zonnevelden. Dat is ook de reden dat we vroeg zijn gestart met het betrekken van inwoners. Dat vraagt niet alleen iets van de gemeente, maar ook iets van inwoners. Het is namelijk niet eenvoudig om mee te denken over locaties die nog niet concreet zijn. Iedereen die de moeite heeft genomen om zijn mening en argumenten te geven, wil ik dan ook graag bedanken.”

(Artikel gaat verder onder de afbeelding).


Het kaartje waarmee Windalarm adverteerde in de Leusder Krant en dat volgens de gemeente Leusden misleidend is. - Foto: leusden.windalarm.org.

ZONNEPANELEN De internetconsultatie maakt volgens de gemeente duidelijk dat mensen vooral willen dat alle opties worden benut om zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen op daken, in en bij bebouwd gebied en langs provinciale wegen. De gemeente zet hier naar eigen zeggen dan ook vol op in. ,,We weten echter dat dat niet voldoende is om genoeg energie op te wekken. Daarom hebben we mensen gevraagd naar de plekken waar zij echt niet willen dat er zonnevelden komen. En naar de plekken waar dat wel kan met de voorwaarden die zij hierbij belangrijk vinden.

Alle meningen en ideeën die zijn ingebracht, worden nu vertaald in schetsen die verschillende mogelijkheden laten zien. ,,Hierin staat één ding wel al vast: op de kaart komt alleen bij de A28 ‘zoeklocatie windmolens’ te staan. Maar onderzoek is nodig. Bijvoorbeeld of windenergie wel samen kan met de natuur in dat gebied. En of er wel voldoende afstand kan worden gehouden tot woningen en andere gebouwen.”

De schetsen legt de gemeente opnieuw aan inwoners voor. Hoe de gemeente dat gaat doen en wanneer precies wordt nog uitgewerkt. In het najaar wil Leusden het definitieve plan - het uitnodigingskader - uitgewerkt hebben. De gemeenteraad neemt hierover uiteindelijk het besluit.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
De blauwe stippellijn is de enige locatie waar de gemeente momenteel onderzoekt of windmolens haalbaar zijn.
advertentie
advertentie