Afbeelding
Eigen foto
Raadgever

Hennie Caarels: ‘De riemen worden korter’

18 september 2021 om 09:34 Politiek

LEUSDEN In de rubriek Raadgever komt elke week een ander raadslid aan het woord over een zelfgekozen item. Deze week raadslid Hennie Caarels (VVD) over steeds minder vrije beleidsruimte voor gemeenten.

,,Leusden in het nieuws: vorige week meldde deze krant dat de minister onze gemeente terugfluit. De rijksoverheid schreef voor dat er een vast tarief voor een eigen bijdrage moest komen voor huishoudelijke hulp. De gemeente voorspelde dat inwoners die de huishoudelijke hulp zelf zouden kunnen betalen, ook een beroep op dat vaste tarief zouden gaan doen. Waardoor wij als gemeente extra op kosten zouden worden gejaagd. Kosten die niet door het rijk worden vergoed.”

,,De gemeenteraad ging akkoord met de aanpak om zonder dwang, maar wel indringend met de hulpvragers te bespreken of zij het echt niet zelf kunnen betalen. Die aanpak had succes. Wij dachten die vrijheid te hebben. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Dit is een voorbeeld van dat het rijk steeds meer zaken oplegt, maar de vrije beleidsruimte voor een gemeente steeds minder wordt.”

BELEIDSRUIMTE ,,De gemeente Leusden heeft een begroting van 67 miljoen euro. De inkomsten komen voornamelijk van het rijk. Daar kunnen wij weliswaar veel mee doen, maar steeds minder naar eigen inzicht. Het overgrote deel van onze uitgaven is namelijk het gevolg van politiek-bestuurlijke keuzes die in nationale wet- en regelgeving zijn vastgelegd of uit rijksbeleid volgen. Zoals bijvoorbeeld het abonnementstarief.”

,,De ‘vrije beleidsruimte’ van een gemeente is vanuit financieel perspectief duidelijk verschoven van ‘veel of gemiddeld’ naar ‘weinig’. Dat komt door beperkte financiële kaders (budgetten), door beperkingen vanuit rechterlijke kaders en door kaders van het rijk die limiterend werken (zie ons voorbeeld abonnementstarief).”

,,Over het geheel gezien gelden voor educatie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling, volksgezondheid, openbare orde en veiligheid, riolering en reiniging veel taken, veel voorschriften en daarom weinig vrije beleidsruimte. Voor economie, openbare ruimte en recreatie en sport en cultuur kennen wij weinig taken en voorschriften vanuit het Rijk en dus meer vrije beleidsruimte.”

,,De riemen worden in veel clusters steeds korter om te kunnen roeien. Er is weinig rek en er zijn weinig sturingsmogelijkheden. Dat geldt ook voor de sector die veel inwoners raakt: het sociaal domein. Het aandeel van het sociaal domein in onze begroting is ongeveer 40 procent. De onderdelen binnen het sociaal domein waar Leusden de minste vrije beleidsruimte heeft, zorgen voor de grootste financiële problemen. Het is dan ook super knap dat de gemeente er in slaagt om de kosten, met behoud van kwaliteit, toch te beteugelen.”

,,Kortom: de vrije beleidsruimte voor een gemeente wordt er niet beter op. Wij moeten  over de hele breedte dus scherpe keuzes blijven maken. En ons bewust zijn van de vraag waar een gemeente nog wel en niet over gaat. Wij moeten de ingezette succesvolle koers vasthouden op de fronten waar wij wel invloed op hebben.”

Hennie Caarels, raadslid en fractiesecretaris VVD Leusden, caarels.vvd@gmail.com.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie