Annet Belt en Joop Welter: 'Geen auto? Dan pech gehad of afhankelijk van de buren of familie.'
Annet Belt en Joop Welter: 'Geen auto? Dan pech gehad of afhankelijk van de buren of familie.' SP Leusden
Raadgever

Joop Welter (SP): ‘Over mobiliteit en de bus die nog steeds moet terugkomen’

Politiek

LEUSDEN In de rubriek Raadgever komt elke week een ander raadslid aan het woord over een zelfgekozen item. Deze keer fractievertegenwoordiger Joop Welter van de SP over mobiliteit.

,,De marktwerking in de publieke sector maakt meer kapot dan ons lief is. Lange tijd stond de SP in de politiek alleen in de kritiek op het systeem, dat de vrije markt heilig verklaart en dat wat van ons gemeenschappelijk is, afbreekt. De problemen met marktwerking in de zorg en bij de wooncrisis zijn bekend.”

,,Een ander gevolg van de marktwerking zien we in het openbaar vervoer. In Leusden is dat een groot probleem. Vervoerder Syntus, multinational Keolis, lijkt er niet van uit te gaan dat het openbaar vervoer dient ten behoeve van de mobiliteit van velen. Het openbaar vervoer blijft altijd een prachtig duurzaam alternatief voor de auto. Syntus denkt echter commercieel en gaat uit van een verdienmodel. In Leusden haalde deze vervoerder daarom een goed bezette buslijn weg en koos voor een gestrekte route die een groot deel van Leusden uitsluit. Zelfs een woonzorgcentrum werd beroofd van de lijnbus. En dan spreken we niet eens over Achterveld en Stoutenburg. Daar heeft de marktgedachte al lang geleden geleid tot een wegbezuinigde bus. Geen auto? Dan pech gehad of afhankelijk van de buren of familie.”

De Duwgroep Leusden en de werkgroep Wonen, Mobiliteit en Toegankelijkheid hebben daar met verbazing op gereageerd

,,De provincie is verantwoordelijk voor het busvervoer. Helaas lijkt ons provinciaal bestuur volledig aan de leiband van Syntus te lopen. Alle acties van inwoners ten spijt met de duizenden handtekeningen en massale acties van Leusdenaren tot in het provinciehuis. De provincie vindt het prima zoals het nu gaat. Nu komt onze gemeente met een mobiliteitsplan. Een plan waarvan wij verwachten dat de mobiliteit van grote groepen inwoners een essentiële plek innemen. Helaas niet. De Duwgroep Leusden en de werkgroep Wonen, Mobiliteit en Toegankelijkheid hebben daar met verbazing op gereageerd. Zij stellen terecht dat ook mensen zonder ernstige beperkingen belang hebben bij openbaar vervoer dat hen brengt naar de gewenste bestemming. Beide organisaties constateren dat de bereikbaarheid van de bus voor grote delen van onze gemeente slechter is geworden.”

Tevredenheid is een heel verkeerd signaal naar de provincie vinden bovengenoemde organisaties en ook de SP

,,Dit mobiliteitsplan van de gemeente straalt zelfs tevredenheid uit over het huidige openbaar vervoer. Onbegrijpelijk, want de hele gemeenteraad en ook het college hebben zich uitgesproken voor de terugkeer van de bus! Tevredenheid is een heel verkeerd signaal naar de provincie vinden bovengenoemde organisaties en ook de SP.”

,,Het blijft noodzakelijk dat onze gemeente de belangen en de wensen van al onze inwoners behartigt. Naar de provincie verwachten wij van onze gemeente en gemeenteraad geen tevredenheid, maar een standvastige en actiegerichte aanpak om te zorgen dat de lijnbus terug komt in heel onze gemeente. Dus in het zuidoostelijker deel van Leusden en langs de Biezenkamp, maar ook in Achterveld en Stoutenburg!”

Joop Welter, fractievertegenwoordiger SP Leusden, jwelter@sp.nl.

advertentie
advertentie