Tjeerd Meester: 'De lasten van ons verwarmde huis lagen bij onze medemensen elders, in Groningen of verder. Die tijd is voorbij.'
Tjeerd Meester: 'De lasten van ons verwarmde huis lagen bij onze medemensen elders, in Groningen of verder. Die tijd is voorbij.' (Eigen foto).
Raadgever

Tjeerd Meester (GL-PvdA): ‘Niet uit onvrede, maar er zijn wel uitdagingen’

Politiek

LEUSDEN In de rubriek Raadgever komt elke week een ander raadslid aan het woord over een zelfgekozen item. Deze week Tjeerd Meester namens GroenLinks/PvdA die zich voorstelt als kanditaat-raadslid. 

,,Woensdag 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en ik stel mij verkiesbaar. Waarom? Omdat we in een democratie zelf besluiten over onze toekomst. Dat vraagt om inwoners die actief zijn. Het lijkt mij een eer om namens de inwoners een periode in de gemeenteraad van Leusden te zitten.”

,,In Leusden is het fijn wonen, zaken zijn over het algemeen goed voor elkaar. De buitenruimte is schoon en goed onderhouden. We hebben mooie sportvelden en voorzieningen. Wanneer je als inwoner de gemeente nodig hebt, krijg je een antwoord waar je verder mee kunt. Ik heb in verschillende gemeenten gewoond waar dat echt anders was. Bovenal hanteren we in Leusden de menselijke maat. We luisteren naar elkaar en proberen met gezond verstand tot oplossingen te komen. Ook wanneer ik als inwoner de gemeenteraad bezoek valt op dat alle huidige leden er stuk-voor-stuk voor de inwoners zitten, niemand zit er voor zichzelf. Ik stel me dus niet kandidaat uit onvrede of omdat ik denk dat het allemaal anders moet. Wel omdat er uitdagingen zijn die om een actieve lokale democratie vragen.”

GROTE UITDAGING ,,Eén van grote uitdagingen is het tegengaan van klimaatverandering, voor GroenLinks-PvdA een belangrijk thema. In Leusden wonen veel jonge gezinnen en ik wil mijn kinderen een leefbare planeet nalaten. Tegelijkertijd gun ik mijn kinderen een welvarend leven en een simpele voorwaarde daarvoor is dat er elektriciteit uit het stopcontact komt. We zullen deze dus op een duurzame manier moeten opwekken. De voorbije decennia kwam energie gewoon ons huis binnen en werd het gewonnen op plaatsen waar wij het zelf niet zagen. De lasten van ons verwarmde huis lagen bij onze medemensen elders, in Groningen of verder. Die tijd is voorbij. Persoonlijk vind ik het ook helemaal niet erg om de windmolen of het zonnepaneel dat mijn elektriciteit levert te kunnen zien.”

PEOPLE, PLANET, PROFIT ,,Duurzame energie is niet het simpelweg maar neerzetten van windmolens of zonnevelden. Als GroenLinks-PvdA hebben we een breed idee van duurzaamheid: People, Planet, Profit. Een windmolen of een zonneveld is pas duurzaam als deze zo goed mogelijk is ingepast, rekening houdend met de inwoners, natuur en economie. Duurzame energie kan niet bestaan zonder een uitgebreid proces van inspraak en participatie, kortom: een levendige lokale democratie.”

,,Vandaar dat de gemeente intensief inzet op participatie. Eén van de hoofddoelen van Groenlinks-PvdA is om daar de komende vier jaar mee door te gaan. Met een eerlijk verhaal: de uitdaging van de energietransitie is onontkoombaar en perfecte oplossingen bestaan niet. Wel hebben we alle ideeën, zorgen en mogelijke bezwaren nodig om tot zo goed mogelijke oplossingen te komen. Daar zet GroenLinks-PvdA zich voor in. Laat je stem horen!”

Tjeerd Meester, vierde op de kandidatenlijst GL-PvdA,Twitter: @GL_PvdA_Leusden, Facebook: GroenLinks PvdA Leusden.

advertentie