Afbeelding
Eigen foto
Raadgever

‘Kijken naar de toekomst met een ander gezicht’

Politiek

LEUSDEN In de rubriek Raadgever komt elke week een ander raadslid aan het woord over een zelfgekozen item. Deze week de fractievoorzitter van D66 Albert Dragt over de komende verkiezingen. 

,,De verkiezingen komen eraan. D66 Leusden is er klaar voor. Deze verkiezingen betekenen voor D66 ook een wisseling van de wacht. Met Ank van Woerdekom en Jan Mülder heb ik in de afgelopen vier jaar het D66 geluid in de raad verkondigd. Vol overtuiging en met veel enthousiasme. In maart komt D66 met een nieuwe ploeg met Martijn Kraa als lijsttrekker. Martijn woont sinds 2006 in Leusden en is sinds 2013 actief voor D66 als bestuurslid en fractieondersteuner. Daarnaast is Martijn actief in de wijkvereniging Buurkracht Alandsbeek en in de huurdersbelangenvereniging in deze wijk. Hij is opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige. Vernieuwing in de zorg is altijd een van zijn drijfveren geweest.”

,,Martijn geeft aan dat hij met veel enthousiasme met de andere kandidaat raadsleden klaar staat om het D66 geluid in de nieuwe raad te laten horen en hopelijk met evenveel plezier: ‘Het is fantastisch om met jonge actieve mensen samen in de raad aan de slag te gaan. Wij zien in Leusden de komende jaren grote uitdagingen op de raad afkomen, zoals de behoefte aan meer woningen, de kosten voor zorg en welzijn en de energietransitie.’”

WONEN ,,We staan in Nederland voor een enorme woningbouwopgave. Ook in Leusden moet je jarenlang wachten op een sociale huurwoning. Maar ook op de kopersmarkt zijn er problemen. Als je kijkt naar het aantal woningen dat in de komende jaren in de regio nodig is, vindt D66 dat Leusden niet mag achterblijven bij de nieuwbouwopgave. Daarmee moeten we proberen de druk op de woningmarkt niet te hoog te laten oplopen, zodat ook onze jongeren hier nog een betaalbare woning kunnen vinden.”

ZORG EN WELZIJN ,,De D66 slogan: Laat iedereen vrij, maar niemand vallen, is vooral van toepassing op dit thema. Jongeren, ouderen en nieuwe Nederlanders, zoals statushouders en vluchtelingen hebben onze steun en aandacht nodig. Belangrijker nog is, dat er veel aandacht is voor preventie. Dat begint bij de allerjongsten al bij het consultatiebureau, maar daarna ook bij de kinderopvang en op school. Voor ouderen kunnen voorzieningen in de buurt zoals buurthuizen, een netwerk vormen waardoor veel minder beroep op ondersteuning van de gemeente hoeft te worden gedaan.”

ENERGIETRANSITIE ,,De klimaatverandering dwingt ons om grote stappen te zetten in de energietransitie. D66 vindt daarom dat nieuwbouwwoningen energieleverend moeten zijn. Woningen leveren dan meer energie op dan het huishouden gebruikt. Verder hebben na zonnepanelen op zoveel mogelijk woningen, zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen, langs wegen en bij bedrijventerreinen onze eerste voorkeur. Toch zullen daarnaast ook in het buitengebied nog zonnevelden en eventueel windmolens nodig zijn. D66 vindt dat de bouw van windmolens nooit ten koste van de gezondheid van direct omwonenden mag gaan. Daarom moet eerst onderzocht worden of er plaats is voor windmolens bijvoorbeeld langs de A28.”

,,Voldoende uitdagingen voor de nieuwe raad in de volgende raadsperiode. D66 gaat die uitdaging graag aan.

D66 Leusden wenst u fijne feestdagen en een gezond en mooi 2022.”

Albert Dragt, fractievoorzitter D66 Leusden.

advertentie