Onder het motto ‘de beuk erin!’ heeft Marcel Sturkenboom het kersvers geïnstalleerde college uitgedaagd werk te maken van het planten van een groot aantal bomen.
Onder het motto ‘de beuk erin!’ heeft Marcel Sturkenboom het kersvers geïnstalleerde college uitgedaagd werk te maken van het planten van een groot aantal bomen. GroenLinks-PvdA
Raadgever

‘De eerste beuk van GroenLinks-PvdA is geplaatst’

Politiek

LEUSDEN In de rubriek Raadgever komt elke week een ander raadslid aan het woord over een zelfgekozen item. Deze week fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA Marcel Sturkenboom over actuele politieke uitdagingen.

,,De zuilbeuk die GroenLinks-PvdA aan het college overhandigde was een ludieke actie. Een prachtige boom als aanmoediging voor de nieuwe wethouders van Lokaal Belangrijk, CDA en VVD om er de komende periode 12.999 bij te planten. Maar ook om ze succes te wensen met de niet makkelijke opdracht die ze met elkaar zijn aangegaan. Het zijn immers niet alleen de veranderde politieke verhoudingen waar zij en wij aan moet wennen. Ook de impact van de Oekraïense oorlog, de opvang van vluchtelingen, energie en stikstof, onvoldoende woningen, de armoede die steeds meer mensen raakt en de nieuwe coronagolf vragen ook in Leusden om actie. De beuk staat inmiddels in de berm van de Torenakkerweg.”

Weinig Leusdenaren zullen weten wat die samenwerking inhoudt. Iedere inwoner heeft echter vroeg of laat met de consequenties te maken

AAN DE SLAG ,,Deze uitdagingen zouden genoeg moeten zijn om als nieuw college en nieuwe raad aan de slag te gaan. Maar tussen ‘coalitie en oppositie’ vlot het nog niet. Deze ontstane impasse is voor veel inwoners nauwelijks te volgen. De uitslag was toch duidelijk? Inmiddels ervaren de nieuwe wethouders dat het gemeentelijk beleid ook nog eens fors bepaald wordt door andere overheden. Bovendien is Leusden ook nog eens onderdeel van de regio Amersfoort. Over de acties die moeten worden ondernomen en zeker de euro’s die Leusden daarvoor heeft, wordt dus ook elders besloten. Zo discussieerden de Tweede Kamer en het Kabinet de afgelopen weken over het nemen van dwingende maatregelen. Gemeenten krijgen onder meer opgelegd om meer vluchtelingen op te vangen, bedrijfspanden om te katten en betaalbare woningen te bouwen. Daar hebben we in Leusden absoluut rekening mee te houden.”

REGIO AMERSFOORT ,,Een tweede factor is de samenwerking die Leusden heeft met Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest en WoudenbergWeinig Leusdenaren zullen weten wat die samenwerking inhoudt. Iedere inwoner heeft echter vroeg of laat met de consequenties te maken. Onze wethouders moeten vanaf dag één regionaal aan de slag om voor thema’s als jeugdhulp, wonen en zorg, inclusie, doelgroepenvervoer voor ons van betekenis te zijn. Of meebepalen hoe de regio inclusief Leusden er in 2040 voorstaat, of het aantal woningen dat in Leusden gebouwd kan of moet worden. Om over de energietransitie, mobiliteit en het economisch perspectief, de bedrijvigheid, werk en inkomen nog maar te zwijgen.”

NOG MEER BEUKEN? ,,Zeker. Als fractie gaan we absoluut voor 13.000 bomen. Om de impasse te doorbreken is echter meer samenwerking van college én raad nodig. Niet langer dralen dus. GroenLinks-PvdA gaat niet ‘beuken’, maar om acties vragen. We zullen alle partijen uitdagen om lef te hebben en verantwoordelijkheid te nemen. We zijn als raadsleden immers gekozen om te laten zien dat we Leusden als prachtige plek voor de huidige en toekomstige inwoners kunnen behouden. Laten we dat dan ook doen.”

Marcel Sturkenboom, fractievoorzitter GroenLinks-PvdA, m.sturkenboom@raad.leusden.nl.

advertentie
advertentie