Afbeelding
Eigen foto

‘Hoogspanningsnet Utrecht bereikt grens voor teruglevercapaciteit’

13 oktober 2021 om 08:59 Verkeer en vervoer Regionale energiestrategie

LEUSDEN In de provincie Utrecht loopt het hoogspanningsnet tegen de grens aan voor teruglevering van elektriciteit, dat meldt netbeheerder van het Ministerie van Financiën, TenneT. ,,Daardoor is er tijdelijk geen ruimte voor nieuwe aanvragen voor het transport van groene stroom van bijvoorbeeld wind- of zonneparken of grote zonnedaken.”

Tennet gaat de komende jaren het netwerk aanpassen om meer ruimte te maken op het net, onder meer door het plaatsen van slimme transformatoren. Daarnaast start de landelijke netbeheerder een onderzoek om te kijken of er tijdelijk marktmechanisme kan worden ingezet om nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Dit heeft de netbeheerder dinsdag 12 oktober aangekondigd bij de ACM, de toezichthouder op de energiemarkt.

Er is tijdelijk geen ruimte voor nieuwe aansluitingen

,,De snelle opkomst van wind- en zonneparken in Nederland vraagt forse aanpassingen van het bestaande elektriciteitsnet, dat hier oorspronkelijk niet op is ontworpen”, meldt Tennet op haar website. ,,Windturbines en zonneparken worden vooral aangelegd in gebieden waar veel ruimte is, maar waar de elektriciteitskabels van oudsher het dunst zijn. Netbeheerders zijn volop bezig met uitbreidingen van het net, maar dat neemt meer tijd in beslag door onder meer lange procedures en een tekort aan gespecialiseerde technici. Daardoor kunnen er knelpunten ontstaan en is er tijdelijk geen ruimte voor nieuwe aansluitingen.”

Ook in de provincie Utrecht loopt het hoogspanningsnet tegen de grens aan van de maximale capaciteit om duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld uit zonnepanelen, terug te leveren aan het net. Inmiddels zijn er in de regio concrete plannen voor meer dan 500 megawatt aan duurzame terugleverinitiatieven. TenneT gaat het hoogspanningsnet in de regio de komende jaren fors aanpassen en uitbreiden en investeert hier tot 2030 circa 180 miljoen euro. In alle uitbreidingsplannen van TenneT is rekening gehouden met verdere toekomstige ontwikkelingen in de regio, die onder meer in de Regionale Energie Strategie (RES) zijn opgenomen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie