Frits Bijlenga gaat graag vogelen op de prachtige wadden.
Frits Bijlenga gaat graag vogelen op de prachtige wadden. SP Leusden
Raadgever

Frits Bijlenga (SP): ‘Energietransitie niet ten koste van mens en natuur’

4 februari 2023 om 11:00 Politiek

LEUSDEN In de rubriek Raadgever komt elke week een ander raads- of fractielid aan het woord over een zelfgekozen item. Deze week fractieondersteuner van de SP Frits Bijlenga, over het beschermen van natuurwaarden tijdens de energietransitie.

,,Sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen houd ik mij als fractievertegenwoordiger van de SP met name bezig op het gebied van de Regionale Energie Strategie (RES). Dit is een belangrijk en voor mij interessant onderwerp. Natuurbehoud en -ontwikkeling heeft altijd al mijn interesse gehad. De SP uitgangspunten menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn ook voor de energietransitie van belang. De energietransitie zal op een dusdanige wijze vorm gegeven moeten worden dat iedereen, ook hen die een lager inkomen ontvangen, meegenomen worden in de transitie. Dat kan bijvoorbeeld door isolatie en zonnepanelen voor de sociale huur.”

VERMINDEREN ENERGIEVERBRUIK ,,We moeten als samenleving van het kapitalistische idee af dat de economie gebaseerd is op groei. Op een gegeven moment is de efficientie zo groot, dat het optimum is bereikt, vaak ook nog ten koste van werknemers. Het energieverbruik zal naar beneden moeten, zeker bij grootverbruikers. Het is onbegrijpelijk dat een aanzienlijk deel van windenergie gebruikt wordt voor de productie van kunstmest of grote datacenters. Onze regio heeft gelukkig geen grote verbruikers zoudat het goed mogelijk is om huishoudens te verduurzamen.”

We moeten als samenleving van het kapitalistische idee af dat de economie gebaseerd is op groei

ONDERZOEK ONVOLDOENDE ,,Het onderzoek naar energieopwekking langs de A28 is een hot item. De SP baseert zijn standpunten op onderzoek. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de locatie voor een groot deel in ‘natuurnetwerk nederland’-gebied ligt, waar een ‘nee, tenzij’ voor geldt. Voor de drie mogelijke ‘tenzij’-opties vallen er twee af en de derde biedt een zeer kleine mogelijkheid onder strikte voorwaarden. Gezien de ecologische waarde van het gebied zal die optie niet meevallen.”

,,Bijzonder te vermelden is dat er geen verwijzing naar het rapport ‘Gevoeligheid van vogels en vleermuizen voor windturbines in de provincie Utrecht’. Dit rapport, in opdracht van de provincie Utrecht gemaakt door de zoogdiervereniging Sovon en bureau Waardenburg, waarbij dit bureau het ecologische onderzoek van het A28 onderzoek heeft uitgevoerd. Waarom is dit niet opgenomen? Ik wil een kwetsbare roofvogel uit dit rapport vermelden, de wespendief. Er staat een afbeelding in van de vliegbewegingen van deze vogel, precies over het gebied waar windturbines onderzocht worden. Op de veluwe mogen geen windturbines geplaatst worden vanwege de wespendief. Grote kans dat dat bij de A28 ook geldt. De SP is mede op basis van het onderzoek tegen het plaatsten van windmolens langs de A28. Economisch gezien is wind op zee gunstiger. Moeten we bang zijn voor de provincie? Voor het alternatief van de provincie, de Leusderheide, gelden veelal dezlfde issues als het nu onderzochte gebied. Wij pleiten voor een totaalvisie, op onze hele leefomgeving, die alle aspecten meeneemt bij de o zo belangrijke energietransitie.”

Frits Bijlenga, fractieondersteuner SP: fbijlenga@gmail.com

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie