'Al enkele jaren pleiten wij voor een budget aan burgerinitiatieven. Daar zouden we graag nog een stap verder in gaan.'
'Al enkele jaren pleiten wij voor een budget aan burgerinitiatieven. Daar zouden we graag nog een stap verder in gaan.' Eigen foto
Raadgever

Quirine van Mourik: ‘Wel of geen windmolens? Zegt u het maar’

Politiek

LEUSDEN In de rubriek Raadgever komt elke week een ander raadslid aan het woord over een zelfgekozen item. Deze week D66-raadslid Quirine van Mourik over meer democratie en een burgerbegroting.

,,In Leusden is veel gaande op het gebied van bestuurlijke vernieuwing. College en coalitie willen een meer democratische vorm van besturen vormgeven. Dit willen zij bereiken met een strategische raadsagenda (SRA). Nog weinig andere gemeenten maken gebruik van deze bestuursvorm, dus we zijn samen druk doende hier alles over te leren. D66 heeft veel vragen over hoe zo’n SRA werkt, maar werkt graag mee aan elke serieuze poging democratie te bevorderen. Het is één van de thema’s die wij inbrengen bij de SRA.”

Ik hoor u denken: ‘Hallo D66, jullie hebben je eigen referendum afgeschaft!’ Klopt.

BURGERBEGROTING ,,Al enkele jaren pleiten wij voor het toekennen van een budget aan burgerinitiatieven. Daar zouden we graag nog een stap verder in gaan met een burgerbegroting. Inwoners krijgen daarmee de kans om zelf (een deel van) de gemeentebegroting in te vullen. Een mooie vorm van directe democratie. Gemeenten met een burgerbegroting ervaren meer betrokkenheid van inwoners en zien meer begrip voor de noodzaak van gemeentelijke heffingen. Omwonenden moeten bij plannen niet alleen om hun mening gevraagd worden, maar ook echt invloed kunnen uitoefenen. Gelukkig zijn er veel manieren om de mening van inwoners mee te laten tellen.”

BURGERPANEL ,,Ik hoor u denken: ‘Hallo D66, jullie hebben je eigen referendum afgeschaft!’ Klopt. Maar een referendum is, net als een inspraakavond of enquête, minder democratisch dan we dachten. Er komen vaak dezelfde mensen op af en dat zijn vaker tegenstanders dan voorstanders. Voor grote vraagstukken pleiten wij voor de invoering van een burgerpanel. Inwoners worden op basis van loting uitgenodigd om hun mening te geven. Op deze manier voorkom je dat één bepaalde groep oververtegenwoordigd is. Dat een zwijgende meerderheid niet gehoord wordt. En dat politici besluiten nemen op basis van aannames in plaats van feiten.”

Onderzoek wees echter uit dat een meerderheid juist voor de komst van windmolens is. Wie heeft gelijk? D66 wil dat aan u vragen

,,Neem de verhitte discussies over de wenselijkheid van grote windturbines binnen onze gemeentegrenzen. Op dit moment wachten we op de resultaten van een belemmeringsonderzoek voor het plaatsen van windturbines langs de A28. Dit is een onderzoek waarbij wordt bekeken of deze locatie volgens de huidige regelgeving geschikt is voor één of meer windturbines. Bij een negatief resultaat is het hoofdstuk windturbines in de gemeente Leusden daarmee afgesloten. Ook voor D66. Als blijkt dat windmolens hier wel mogelijk zijn, dan is het aan de raad om te bepalen of we hier verder mee willen.”

MEERDERHEID VÓÓR ,,D66 maakt zich ernstig zorgen over de besluitvorming rond een eventueel vervolgtraject. Lokaal Belangrijk stelt dat de meerderheid van de Leusdenaren geen windmolens wil. Onderzoek wees echter uit dat een meerderheid juist voor de komst van windmolens is. Wie heeft gelijk? D66 wil dat aan u vragen. Eerst via een burgerpanel en bij een positieve uitkomst moeten de omwonenden mee kunnen denken over de uitvoering. Wilt u meedenken?”

Quirine van Mourik, Q.vanMourik-vanLaarhoven@raad.leusden.nl.

advertentie
advertentie