Deze ontmoetingsplek pakt de CU/SGP-fractie naar eigen zeggen graag aan.
Deze ontmoetingsplek pakt de CU/SGP-fractie naar eigen zeggen graag aan. CU-SGP
Raadgever

Mark van der Kooi (CU-SGP): ‘Samen voor Leusden’

18 maart 2023 om 08:35 Politiek

LEUSDEN In de rubriek Raadgever komt elke week een ander raads- of fractielid aan het woord over een zelfgekozen item. Deze week fractievoorzitter van CU-SGP Mark van der Kooi over participatie en betrokkenheid.

,,Deze week mogen we weer naar de stembus. Dit keer voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Mocht u nog niet gestemd hebben en dit voor woensdag 21.00 uur lezen, doe dat dan alsnog. Het zijn belangrijke verkiezingen die mede bepalen hoe uw leefomgeving wordt vormgegeven.”

Als fractie zijn wij ook blij om te zien dat onze motie om meer bankjes in de buitenruimte te krijgen zijn vruchten lijkt af te werpen

,,Hoe de leefomgeving er uitziet, wordt voor een groot deel door de politiek bepaald, maar hoe we samenleven en met elkaar omgaan bepalen we gelukkig zelf. Vanuit de ChristenUnie-SGP fractie vinden wij het daarom heel belangrijk om samen op te trekken in het vormgeven van de samenleving. In het vakjargon van de gemeenteraad noemen we dit ‘participatie’. Als fractie gaan wij ons hard maken voor een goed participatiebeleid voor de komende periode. Met als doel dat u als inwoner weet hoe, waar en wanneer u kunt meedenken over de onderwerpen die u belangrijk vind. Hiervoor moeten we als gemeenteraad de contacten met inwoners versterken en regelmatig uitleggen wat we hebben gedaan met uw input. Op dit vlak liggen kansen om de kloof tussen politiek en burgers te verkleinen.”

ENERGIE JEUGDGEMEENTERAAD AANSTEKELIJK

,,Een mooi voorbeeld van participatie is de jeugdgemeenteraad. We kijken hier als fractie met veel plezier naar. Ons collega-fractielid Wim van Hell is hier al jaren één van de kartrekkers van (waarvoor dank!). De energie die wij zien bij de jeugdgemeenteraad is aanstekelijk. Op dit moment is de jeugdgemeenteraad aan het nadenken over het creëren van een mooie en aantrekkelijke ontmoetingsplek in onze gemeente. Een plek waar jong en oud elkaar tegen komt en samenleeft. Er wordt nagedacht hoe deze plek niet alleen heel gaaf kan worden voor de jeugd, maar ook hoe deze plek prettig voor ouderen kan zijn. Als fractie ondersteunen wij de jeugdgemeenteraad van harte. Wij zullen ons er hard voor maken dat het plan dat ze samen met de ambtenaren maken ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.”

ONTMOETINGSPLEKKEN VOOR BETROKKENHEID

,,Als fractie zijn wij ook blij om te zien dat onze motie om meer bankjes in de buitenruimte te krijgen zijn vruchten lijkt af te werpen. Zelf heb ik nooit zo erg bij stilgestaan hoe belangrijk het voor veel (met name oudere) inwoners is om tijdens een wandeling regelmatig een bankje op de route te hebben om te kunnen uitrusten. Deze bankjes zijn ook weer kleine ontmoetingsplekken waar je elkaar tegenkomt.”

,,Als fractie geloven wij dat het creëren van prettige ontmoetingsplekken ervoor kan zorgen dat we als inwoners van de gemeente Leusden meer op elkaar betrokken raken. Zodat we beter naar elkaar gaan luisteren en er meer voor de ander kunnen zijn. Daarom zullen wij als ChristenUnie-SGP op elk onderwerp dat speelt in de gemeente nadenken over de vraag hoe dit bijdraagt aan de onderlinge betrokkenheid van burgers en hoe we burgers kunnen betrekken bij het bedenken en uitwerken van de plannen. Met elkaar en voor elkaar. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze bijdrage dan kunt u contact opnemen.” 

Mark van der Kooi, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP Leusden, m.vanderkooi@raad.leusden.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie