Albert kramer (LeusdenVooruit): 'Uit het resultaat van de provinciale verkiezingen blijkt duidelijk dat er wat aan de hand is in Nederland, maar ook in Leusden.'
Albert kramer (LeusdenVooruit): 'Uit het resultaat van de provinciale verkiezingen blijkt duidelijk dat er wat aan de hand is in Nederland, maar ook in Leusden.' Eigen foto
Raadgever

Albert Kramer (LeusdenVooruit): ‘Thuis in Leusden’

25 maart 2023 om 07:30 Politiek

LEUSDEN In de rubriek Raadgever komt elke week een ander raads- of fractielid aan het woord over een zelfgekozen item. Deze week Albert Kramer (LeusdenVooruit) over nieuw beleid voor het Sociaal Domein.

,,Uit het resultaat van de provinciale verkiezingen blijkt duidelijk dat er wat aan de hand is in Nederland, maar ook in Leusden. Genoeg stof tot nadenken en bespreken met elkaar komende tijd. Gelukkig zijn er in Leusden ook nog zaken waar zowel links als rechts en het midden het wel eens zijn. En dat is het nieuwe beleidskader Sociaal Domein: Thuis in Leusden.”

,,Komende raadsvergadering (23 maart) zal dit kader, in alle waarschijnlijkheid, een raadsbreed akkoord krijgen. Daar ben ik blij mee; het is belangrijk voor ons allemaal.”

AANLEIDING VOOR NIEUW BELEID

,,Verschillende wetten binnen het Sociaal Domein schrijven voor dat er periodiek beleid vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Het huidige beleidskader liep tot eind 2022. Het jaar 2022 is benut om bij inwoners en maatschappelijke partners op te halen wat zij nodig vinden voor Leusden voor de komende jaren. Op basis daarvan zijn een visie, uitgangspunten en speerpunten uitgewerkt die de kern vormen van dit beleidskader.”

Gelukkig zijn er in Leusden ook nog zaken waar zowel links als rechts en het midden het wel eens zijn

ZEVEN SPEERPUNTEN

,,Waarover gaat het beleid nu eigenlijk? Het gaat over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) en de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Iedereen kan er mee te maken krijgen.”

,,Er wordt in het nieuwe beleid gewerkt met zeven speerpunten. Stuk voor stuk zullen deze speerpunten worden opgepakt en zal de raad keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld over onderwerpen zoals jeugdhulp, vergrijzing, energie-armoede, betaalbare zorg, veilige woon- en leefomgeving, woningbouw, bewegen en mantelzorg.”

,,Recent heeft de Rekenkamer een onderzoek voor ons uitgevoerd met betrekking tot vrijwilligerswerk. Het is goed dat in het nieuwe beleidskader hier extra aandacht aan wordt geschonken. Want zonder vrijwilligers zijn we nergens meer. De druk op vrijwilligers zal ook alleen maar toenemen. Daarom wil ik hierbij alle waardering uitspreken voor al die vrijwilligers.”

GAAT GOED IN LEUSDEN

,,Gelukkig gaat het redelijk goed in Leusden wat betreft de zorg. Weinig wachtlijsten en de zorg op zichzelf is op dit moment redelijk op orde, maar kan altijd beter.”

,,Maar we zien helaas ook personeelsgebrek, loonstijgingen, hoog ziekteverzuim en hoge werkdruk in de zorg. Zorginstellingen die hun planningen niet meer voor elkaar krijgen of er gewoon mee stoppen gezien de risico’s en de kosten. Dit vraagt vanuit de gemeente een scherpe sturing om de zorg te kunnen blijven verlenen.”

AAN DE SLAG

,,Hoe de gemeente dit allemaal gaat organiseren en betalen is nog lastig en vraagt om keuzes die wij als gemeenteraad nog moeten maken en hangt erg af van de financiële bijdrage uit Den Haag.”

,,Wellicht heeft u voor mij een advies wat wij als eerste op zouden moeten pakken. Ik hoor het graag.”

Albert Kramer, Leusden Vooruit, a.kramer@raad.leusden.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie